infogr.am

Jag har gått med i infogr.am och börjat peta på häftiga statistiksaker. Har hittills fått ihop en om hur Piratpartiets utgifter utvecklats sedan 2007, och en om förra partistyrelsens närvaro på möten. Otroligt praktiskt och simpelt sätt att få ihop snygg statistik. Piratpartiets utgifter 2007-2014 | Create infographics Partistyrelsens närvaro | Create infographics Jag har gått […]

När snatteri är okej och när det inte är

Nyheter24 skrev i veckan om en 85-årig kvinna som blivit tagen för snatteri, och helvetet bröt ut på internet. Innan jag skriver längre än så vill jag förtydliga att det jag kritiserar nedan inte är detta enskilda fall, och inte heller tar jag mig in på en diskussion om huruvida pensionen är tillräckligt hög – […]

Vad har beslutats hittills på PP:s höstmöte? (första voteringen)

Just nu är Piratpartiets höstmöte i full gång, och vi har precis kommit ur den första voteringen. Främst behandlades ändrings- och tilläggsyrkanden, men ett fåtal motioner bifölls eller avslogs direkt. Eftersom det är rätt många omröstningar och yrkanden att hålla reda på tänkte jag försöka sammanfatta det här. Till den andra voteringen har Henrik Brändén […]

Monty Python släpper allt fritt på YouTube – försäljningar ökar med 23 000 %

Den vanligaste fråga jag får när jag säger att fildelning för privat bruk ska legaliseras är hur upphovsrättsinnehavarna ska kunna få betalt. Det har visats gång på gång att man visst kan få betalt för saker man även gör gratis – folk kommer alltid att vilja betala för kultur. Det allra bästa exemplet på detta […]

Att vara snäll är att vara dum

Att vara snäll är att vara dum. Tyvärr är det vad jag om och om lärt mig tydligare och tydligare. Det är de snälla som åker fast för allt som de elaka gör, helt enkelt på grund av snällhet och naivitet. I Europa läggs en skatt till på CD- och DVD-skivor för att kompensera för […]

Samhällsekonomi, frågor / anteckningar

1. Vilka är produktionsfaktorerna? Arbetskraft. Överskott = arbetslöshet. Järn, malm, trä. Realkapital – Industri; maskiner. Humankapital: Kunskap. 2. Marknadsekonomin styrs av marknadskrafterna, förklara hur det fungerar. Vad är perfekt konkurrens? Utbud och efterfrågan. Utbud ofta > efterfrågan. Perfekt konkurrens: utbud = efterfrågor. 3. I en planekonomi finns det inga marknadskrafter som styr priset utan det […]