Industrin som stoppar språket
Språk är spännande. Språk utvecklas. Ord byter betydelse, ibland som följd av planerat, statligt arbete (som...
Svensk symbolism
TRE KRONORDet är ytterst diskuterat varifrån Sveriges riksvapen kommer ifrån, men de är som tidigast använda i...