Jag gillar kärnkraft. Eller?

Avsky mig inte nu genast. Lyssna på vad jag har att säga. Hatet mot kärnkraft växte enormt efter olyckan vid Tjernobyl. Det växte igen nu alldeles nyligen vid olyckan vid Fukushima. Men vad är det som gör kärnkraft otolerabelt? Kärnkraft innebär alldeles för många dödsfall och skador? Nej. Kärnkraft innebär ytterst få dödsfall och skador. […]

Naturkunskap: Instuderingsfrågor

Diverse frågor och svar angående naturkunskap.  Förklara begreppet ekologi.Ekologi är den vetenskap som beskriver samspelet mellan levande organismer och dess miljöer, till exempel hur de påverkas av överlevnadsfaktorer såsom näringstillgång, ljus, syre, naturliga fiender med mera. Kort sagt kan man säga att ekologi är vetenskapen om hur naturen fungerar utan människans inblandning. Förklara begreppet art.Djur […]