Vad har internet gjort för dig?

Jag föddes 21 mars 1992 – med andra ord påbörjades mitt skapande samma månad som Tim Berners-Lee postade det första meddelandet på webben i augusti 1991. Jag har växt upp med internet. Jag hade möjligheten att växa upp under en tid när en uppkopplad dator utvecklades från att vara en häftig grej som bara ett […]

Futurama: Bender's Big Score (2007)

”Ah! A bomb!””Stop screaming! That’s exactly what the bomb wants us to do!”  Ever since I first saw the Futurama animated TV series as they aired on Swedish TV in the first half of the 00’s, I’ve loved the shows. As Matt Groening more or less created a new genre of animated sitcoms for adults […]