End of school

Yesterday marked the day of my final hand-in of a pre-university school work. I officially finish secondary school (gymnasium) on June 10, but I have no work left and I have already gotten all my grades except for one, and they are rather good ones. Hopefully enough to bring me Läs mer

Framtidens skola

Inom Piratpartiet har det ett tag nu varit diskussion om utvecklingen av partiprogrammet baserat på våra grundläggande idéer och på medlemmarnas idéer, och ett område som varit speciellt naturligt för utveckling är skolpolitiken. Jag har egentligen hållt mig utanför all diskussion men tänkte att jag både som piratpartist och som Läs mer