Hur var internet när du var ung?
Internet har funnits ett tag nu. Och webben – som revolutionerade hur internet användes – börjar också...
Google och jag
Det är alltid kul att se hur högt bloggen ligger i googlesökningar. Nej, jag sitter inte och googlar själv, men de...
Bokanalys: ”Kina: den haltande...
Följande är en av läsmodulerna (läsmodul 1) jag skrev till kursen ”Nordostasienkunskap I – historisk...
Instuderingsfrågor: Upplysningen
Upplysning (sida 135 – 157 i Alla Tiders Historia A) 1. Vilka idéer präglade upplysningstiden? Att vetenskapen...
Instuderingsfrågor om Sverige under...
Kristina 1626 – 1689 (1644 – 1654) 1. Hur styrdes Sverige under Kristinas tid som omyndig? Liksom Gustav II...
Gustav Vasa och hans söner
Stockholms blodbad Efter 1397 och över 120 år framåt var Sverige i union med Norge och Danmark. Den så kallade...
Romarriket
Instuderingsuppgifter. Allt är skyddat av upphovsrättslagen, och att utge dig för att vara författaren till detta...