Instuderingsfrågor: Upplysningen

Upplysning (sida 135 – 157 i Alla Tiders Historia A) 1. Vilka idéer präglade upplysningstiden? Att vetenskapen är otroligt viktig, och att det är en människas erfarenhet som spelar något roll och inte någonting medfött. Man menade att människans framtida möjligheter var oändliga. Tidigare hade man ansett att människans höjdpunkt Läs mer

Romarriket

Instuderingsuppgifter. Allt är skyddat av upphovsrättslagen, och att utge dig för att vara författaren till detta är ett brott som kan leda till domstol. 1. Hur fungerade systemet med Pater familias och Mater familias?Pater familias eller mater familias är mannen alternativt kvinnan som var överhuvudet i familjen, och var en Läs mer

Andra världskriget (Hemprov historia)

1. Beskriv andra världskrigets händelseförlopp Det som betydde allra mest för andra världskrigets utbrott var Tysklands nya regering, det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (nazistpartiet), som tog makten 1933 med Adolf Hitler i spetsen. Nazistpartiets hade länge visat fram propaganda som utnyttjade den dåliga ekonomi som följt förlusten i första världskriget. Det Läs mer

The Last Samurai

Tom Cruise is one of the few super-famous actors who I believe actually deserve their popularity, who actually are good on stage. He and Johnny Depp are the two I can mention right up front that I feel this way about. The problem with him is how he almost only Läs mer