”Den som fildelar vill inte betala för sig”

Medan nidbilden av en fildelare är en girig filur som inte vill betala för vad hen tar åt sig, så visar ett flertal objektiva studier att sanningen är raka motsatsen – fildelare spenderar snarare mer pengar på kultur än vad andra gör. Många jag har pratat med förklarar själva att de ofta laddar ned en […]

Follow the evolution of my upcoming album

As some readers may know I like playing and composing music, mainly through keyboard, and I’ve released a number of demos through the music site Last.fm throughout the years, both as Hopes Were High (a now dead project turned band) and as Quispiam, my current solo project. With the upcoming Quispiam album ”As Autumn Leaves […]