”Den som fildelar vill inte betala för...
Medan nidbilden av en fildelare är en girig filur som inte vill betala för vad hen tar åt sig, så visar ett flertal...
Follow the evolution of my upcoming album
As some readers may know I like playing and composing music, mainly through keyboard, and I’ve released a number...