Intressanta motioner på Piratpartiets höstmöte, del 2: motioner B09-B27

Piratpartiets höstmöte är i full gång på mote.piratpartiet.se, och är öppet för alla medlemmar. På mötet kommer vi bland annat att rösta om en drös förslag till ny sakpolitik. Enligt tidsplanen börjar de första omröstningarna den 29 oktober. Jag tänkte försöka sammanfatta var mina röster landar.

Det här är den andra posten jag gör (läs första här), där jag går igenom motionerna B09-B27 (eller i varje fall de jag tycker är intressanta att prata om).

B09: Elevutvärderingar i skolan

En motion som väldigt rakt på sak vill ge elever ökat inflytande i skolorna. Medan detta redan lagförs i skollagen idag efterföljs det dåligt, och det vill vi ändra på. Tumme upp!

B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande

Av ren tradition sponsras idag en kristen kyrkoceremoni varje år, dit riksdagsledamoter förväntas gå innan riksmötets öppnande. Det är extremt ovärdigt ett samhälle med så stora andelar icke-kristna. Jag bloggade tidigare om Humanisternas alternativ som de anordnade i år, och håller fast vid vad jag skrev då: ”Vi lever i ett samhälle där allt färre är medlemmar av svenska kyrkan, och där allt fler är exempelvis muslimer eller icke-troende. Det är en fånig kvarleva att fortfarande förvänta sig att de som styr vårt land är kristna.” Bifall.

B12: Åldersgräns på Systembolaget

Motionären föreslår att åldersgränsen på Systembolaget ska sammanfalla med myndighetsåldern (just nu 18). Någon som anses vuxen nog att ta straff, dricka alkohol, röka och rösta borde rimligtvis också anses vuxen nog att köpa in alkohol själv. Bifall.

B14: Inkomstgaranti för folkvalda

Motionären föreslår att ta bort garantin för folkvalda till riksdag och EU-parlament att få betalt efter att de slutat jobba där. Jag brukade vara för det, men har under diskussionen blivit omvänd. Den som blir vald till dessa arbeten hamnar bakom i princip alla möjliga yrken, där hen försvinner helt från arbetsmarknaden under mandatperioden. Att ha jobbat i riksdagen innebär i stort sett ingenting i CV. Det är därför viktigt att de har möjligheten att få betalt under den tid de försöker komma tillbaka till arbetslivet igen. Avslag.

B16: Förändrad rösträttsålder

Det föreslås att sänka rösträttsåldern, till exakt vad är olika i olika yrkanden. Jag tycker personligen att 16 är en ultimat ålder. Här har man haft tid att gå igenom hela grundskolan, fått välja gymnasieval och dessutom hunnit börja på gymnasiet. 15 är lite för ungt, men det fungerar. Därför yrkar jag bifall på B16-Y02 och sedan bifall på motyrkandet B16-Y04.

B21: Dela upp skola och betygsättande i olika institutioner

Motionären vill införa en separat institution som enbart arbetar med att betygsätta elever. Hit skickas betygsgrundande uppgifter såsom prov, inlämningar, inspelade muntliga redovisningar och liknande.

Jag, liksom många andra, har erfarit lärare som givit betyg baserat på person snarare än vad personen åstadkommit. Det är ett stort problem idag, och detta vore en bra kompromiss för att lösa det. Bifall.

B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken

Motionären tar ett första steg mot en migrationspolitik för Piratpartiet, och det är ett mycket bra första steg. Yrkandet säger allt: ”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”

Bifall, bifall, bifall!

B26: Politisk försäkran gällande Assange

Motionären vill att regeringen ger försäkran till Julian Assange att om han kommer till Sverige ska han inte utelämnas till något annat land. Oavsett vad man personligen kan tycka om Julian Assange är det här i min mening inte någonting ett parti ska pyssla med, därför yrkar jag avslag.

Första infokriget har börjat

På senaste tiden har WikiLeaks varit på allas läppar, och det är inte utan anledning. WikiLeaks är en nyhetssida på Internet, som släpper hemliga dokument av olika slag, och som avslöjat sanningarna om bland annat USA:s pågående krig i Mellanöstern, USA:s roll i spionage i Sverige, med mera. WikiLeaks är helt enkelt en modern tappning på granskande journalistik, liksom den som avslöjade sanningen om Vietnamkriget och Watergate.

Och liksom all granskande journalistik avskys WikiLeaks genast av de som blir avslöjade. Det är att förvänta sig. Det skrämmande är till vilka längder de får gå innan ramaskri utbryter – WikiLeaks blir genast kallad en terrororganisation, och framstående amerikanska politiker uttrycker i nationell TV att Obama borde se till att sätta ett pris på ledarens huvud.  På ett universitet i Columbia rekommenderas studenterna att inte diskutera WikiLeaks om de vill ha ett jobb efter examen. I USA förbjuds myndighetsanställda att vara inne på WikiLeaks hemsida. Efter att de blivit ombedda av högstående politiker väljer både PayPal, VISA och Mastercard att spärra WikiLeaks konton, med argumentet att ”de är olagliga” – detta trots att de inte är fällda eller för den delen anklagade för ett brott.

Vi lever i en värld där en regering kan kräva att en nyhetssida helt skärs av, utan ens en brottsmisstanke. Detta är den värld som Piratpartiet sedan grundandet 2006 försökt stoppa, och det är också därför vi sponsrat WikiLeaks med servrar så att sidan aldrig ska kunna tas ned. Som följd har även våra servrar anfallits.

Vi står bakom WikiLeaks eftersom vi vill ha en värld med den pressfrihet som skapat dagens civilisation, och vi anser att denna grundläggande pressfrihet går före en politikers egocentrism. Vissa politiker kommer alltid att vara korrupta, men så länge den fria pressen består kommer dessa alltid att kunna avslöjas. Samma rättigheter ska finnas både på Internet och i verkligheten, och därför är det viktigt att WikiLeaks som vilken nyhetstjänst som helst aldrig kan stängas ned på grund av att de anses ha fel åsikter.

På nätet har det här börjat kallas Det första infokriget. Det är ett krig utan dödsoffer och utan stridsvagnar eller bomber, men det är ett krig. Piratpartiet står på frihetens sida. Vilken sida står du på?

Anton Nordenfur (pp)