Vem är liberal idag?
Så nu har, som så många påpekat, ironin nått sin höjdpunkt. Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna. En del...