Om min kritik mot Det Missionerande...
Jag är glad att Det Missionerande Kopimistsamfundet accepterats som ett samfund av staten, av den enkla anledningen...
Kopimism
While I respect Isak Gerson as an intellectual, as a politician and as a human being, I still fail to see the point of...