Sociala relationer och guanxis utveckling i...
Följande är en av läsmodulerna (läsmodul 3) jag skrev till kursen TEAS02 (”Nordostasien II – det...
Life, part 2: Six months of Chinese studies
As I’m writing this it’s hard to imagine six months have passed already since I first walked into a Chinese...