Losing all panels in Linux Mint

Another Linux problem that turned out to be much simpler than I thought:

After an update and reboot, the bottom panel (my only panel) on Linux Mint was gone. My desktop had also changed. After a lot of hassle the solution was to choose ”MATE” at boot up (at the login splash screen) instead of ”last session” (which I had assumed was MATE). I have no idea why ”last session” didn’t work to begin with.

I’m starting to think I’m not cut out for Linux.

Picture from WEB UPD8.

Ah, the nostalgia…

I’m reinstalling Windows XP on a computer, and after maybe ten Ubuntu installs since last, it’s a truly awesome feeling of nostalgia. That blue screen of death is both taunting and beautiful.

Now fifteen hours of finding drivers!

Enabling Chinese input in Ubuntu 11.10

I recently upgraded my Ubuntu 11.10 laptop Edenbeast with a complete reinstall of the operative system (renaming it Watcher after Agalloch’s ”The Watcher’s Monolith”), and thought I’d try to give it some Chinese input keyboard while I was at it.

Turned out to be easier than I thought. Follow this easy guide and within five minutes you are set.

Spotify Unlimited

Now I’ve started subscribing to the middle level of Spotify, Spotify Unlimited. Spotify Unlimited cost 49 kronor (~4.5 €) per month and features no advertising as well as being available for Linux (without the semi-faulting Wined version). It is the step above the free Spotify Open, and one step below Spotify Premium, which cost 99 kronor (~9 €) per month, which features higher sound quality and a few other unnecessary features.

Framtidens skola

Inom Piratpartiet har det ett tag nu varit diskussion om utvecklingen av partiprogrammet baserat på våra grundläggande idéer och på medlemmarnas idéer, och ett område som varit speciellt naturligt för utveckling är skolpolitiken. Jag har egentligen hållt mig utanför all diskussion men tänkte att jag både som piratpartist och som intresserad i ämnet skulle tillföra mina åsikter. Detta ska alltså inte tas som pirata åsikter, utan är helt mina egna, uppe för diskussion om inarbetning i programmet.

Inblick i min bakgrund

För att ge en direkt inblick i mitt tankesätt: Jag går just nu tredje året på naturlinjen i Klara Gymnasium i Linköping. Det är en skola som jag ofta ser som symbolen för framtidens studier. Det är en skola där vi har (bokstavligt) glasväggar till klassrummen, en kafeteria med gratis kaffe och te och kylskåp för förvaring av elevens mat om den inte vill äta i lunchrestaurangen. En skola där dörrarna till lärarna alltid är öppna och där eleven anses stå precis lika högt som lärarna. Vi har ett ganska softistikerat datasystem med tre dataområden och laptops till låns, trådlöst nätverk och så vidare. Dessutom har ett växande antal elever börjat ha med egna laptops för anteckning och arbete under lektioner (jag själv har tagit med min dator sen ettan). Det är en mycket öppen miljö helt enkelt.

Datorn i studierna

En predikan som körts ganska hårt av många inom PP är att det ska finnas en dator för varje elev. Sedan när är debatterat (många säger redan i första klass i grundskolan), men jag utgår här ifrån just gymnasiet eftersom det är en bra grund. Med detta menas helt enkelt att varje elev ska ha direkt tillgång till en dator med uppkoppling under alla (icke praktiska) lektioner. En dator ger stora fördelar i skolväsendet, och öppnar dörrar för en lysande framtida utveckling, men här listas några vinnande argument.

  1. Faktakoll. Eleven ska i realtid ha möjligheten att dubbelkolla lärarens information. Detta handlar inte om en brist på tillit (eller jo, det också, men vänta) utan det handlar om dubbelcheck för att vara säker. Tiden när en allvetande människa hyllades som ägaren av kunskap är länge förbi, förutom i just skolan. I skolan ska läraren idag hyllas som den som vet bäst, medan vi alla vet att det inte nödvändigtvis stämmer. Visst ska en lärare ha kunskap om sitt område, men huvudsaken med en lärare är att den ska kunna lära ut. Lärare ska inte längre anställas efter sin vetskap utan efter deras pedagogiska förmåga. Idag kan var elev mycket enkelt kolla upp världens samlade kunskap genom att bara googla det.
  2. Organisering. Jag använder personligen Google Docs till alla anteckningar jag för i skolan. Denna tjänst är i princip en bättre version av Microsoft Office, på nätet, som jag kan nå från vilken dator som helst med rätt lösenord. Det finns även andra alternativ, inklusive att spara information på datorn. Det jag ser bland många i min skola är däremot att de släpar runt på tiotals papper med slarvig handstil de knappt kan läsa. Ofta hör jag dem gnälla ”behöver jag detta eller kan jag slänga det?” eller ”var har jag nu religionsuppgiften från förra veckan?”. Jag själv behöver aldrig slänga någonting utan kan sortera bort dem och plocka tillbaka när jag behöver den igen, utan att slösa utrymme – Google Docs har idag 2 GB gratis, och jag täcker just nu 0.01 % av detta. Och att snabbt hitta information är enkelt med sökfunktioner och mapporganisering. För att inte tala om att jag aldrig kan glömma någonting hemma – även om jag skulle glömma min dator når jag det på kompisens dator bara jag kommer ihåg mitt lösenord.
  3. Digitala studieböcker. Att vi idag fortfarande lägger ner mängder av pengar och energi på fysiska studieböcker är sorgligt. Det finns mängder av både gratis och billiga studieböcker online. Inom många ämnen ser jag dessutom att det inte behövs en studiebok om eleven har tillgång till Internet, utan att eleven istället ska uppmuntras att söka och granska fakta själv. Det finns idag mängder av debattartiklar, nyheter, klassiska texter och vetenskapliga studier som är grund för miljontals essäer och arbeten. Ja – att ge gratis datorer till alla elever kostar pengar. Men jämför priserna med hur mycket alla dessa böcker kostar och skillnaden är inte längre så stor.

Skolan ska lära applicering, inte kunskap

Något av det viktigaste att förändra i skolväsendet är hur det ser på utbildning. Jag såg nyligen en föreläsning på YouTube med  Fredrik Härén, där han berättar om hur vi ser på kunskap och vad som faktiskt är poängen med att lära sig fakta i en värld där allt detta kan hittas med Google på sekunder. Han berättar bland annat om hur Sverige aldrig kommer bli ett stort innovationsland igen utan just idéer – företag som bara letar ren kunskap kan lätt få tag på en högutbildad kines för 18 kronor i timmen.

Saker och ting har förändrats. Idag har inte jag en anledning att memorera August Strindbergs födelsedag inför arbetslivet – om jag nu någonsin behöver veta kan jag lätt googla det. Skolväsendet behöver anpassas efter detta och fokusera på det viktiga, som hur vi faktiskt applicerar kunskapen. I fysiken behöver vi inte memorera alla formler och konstanter, utan vi får istället ha med detta i en formelsamling, och huvudsaken på exempelvis ett prov är att kunna applicera det. Andra delar av skolan är dock fortfarande beroende av rent minne, och det ultimata exemplet på detta är historia. Jag läser inte längre ämnet, men jag vet hur det är, och jag minns att kravet för både G och VG var främst att memorera vem som var släkt med vem, vilket år som vem blev dödad och vad snubben som grundade Rom hette. Jag säger inte att det är fel att memorera dessa saker, men det finns viktigare saker att lägga krut på. MVG-kriterier i sagda kurs är att kunna göra samband och se kopplingarna sinsemellan, frågor som ”kan du se en likhet mellan Romarriket och en nutida nation?” eller ”hur skulle världen ha sett ut idag om Hitler inte blev besegrad 1945?” Detta är de intressanta frågorna och det är här krutet i skolväsendet ska ligga. En historiakurs ska vara en kortfattad undervisning om t ex Andra världskriget, och sedan diskussion om vad olika steg innebar, hur det relaterar, et cetera.

Jag vill påpeka direkt att det självklart ligger en vikt i grundläggande kunskap. Om jag till exempel ska anse mig proffs på svensk litteratur bör jag nog veta att Strindberg föddes under första halvan av 1800-talet, och om jag ska plugga matematik kanske det inte räcker med att jag googlar lite snabbt hur jag räknar ut en sinuskurva. Min poäng är att vad som förr ansågs som vital kunskap vi var tvungna att memorera eller skriva ner nu går att få tag på utan detta.

Fri programvara


Skolan ska aldrig tvingas in i en viss standard när det gäller IT-relaterat. Precis som det är idag. Däremot bör skolor rekommenderas vissa standarder när det gäller operativsystem, ordbehandlare, webbläsare med mera. Idag är standarden runtom i världen Windows (ofta XP eller Vista), ett operativsystem som visserligen är helt okej när det gäller enklare sysslor, men samtidigt är mycket hotat av virusattacker samt verkligen kostar skjortan.

Linux (speciellt Edubuntu som är specialbyggt just för skolor) är både gratis och mycket säkert för skolmiljöer. Ubuntu / Edubuntu är dessutom speciellt användarvänligt, någonting som flera andra Linuxsystem fått kritik för att inte vara, och en omställning till detta är inte alls komplicerat. Det är dessutom otroligt enkelt att ställa om efter egna önskemål, och erbjuder mängder av program för allt från ord- och bildbehandling till gbrainy – självklart kan även delar av detta stängas av om skolan önskar det. Fri programvara i skolmiljöer skulle årligen spara många miljoner som idag går till storföretag till Microsoft, detta till trots att det ideella Edubuntu erbjuder betydligt bättre material gratis. Även på webbläsarfronten finns både Mozilla Firefox och Google Chrome som bättre alternativ till det klassiska Internet Explorer, och båda dessa följer fler standarder och kör snabbare.

Kommentera gärna om du har egna idéer eller vill framföra kritik mot mina tankar.

Simpler solutions

The computer’s sound just didn’t work. And earlier today I actually dropped the computer – for the first time, I should add. I also recently updated to the second Ubuntu 10.04 ???beta, and I started to panic—what was broken, what was wrong? I checked through the configurations and the drivers, tried out two different headphones and one external loudspeaker, googled around. I then tried rebooting the computer, and whoopsidoopsi it worked. Sometimes I just wish I’d start tackling every problem with rebooting.

Four seconds that might have me stop using Ubuntu

Reading about the upcoming Google Chrome OS, I get more and more interested. The current boot up time of four seconds, is a time Google is attempting to decrease. At least to me, this seems like the new era of computers.

The only thing I don’t get is how you need to be online to do almost anything on the computer. I’m online often, but not all the time. I can only hope I got the info wrong.

Damned be the world.

Just before bedtime a few hours ago, I managed to lose my entire harddrive of data.

Wohoo!

I was trying to destroy the Windows partition to use my Ubuntu 9.04 in its entirety, when I accidentally destroyed the Linux partition too. I have since spent about three and a half hour sitting here dressed for bed and trying to retrieve my lost data, knowing it’s gone forever.

I don’t care much about my music, or my video clips. They doesn’t matter. What I care about is the novel I was working on, of which I lost the last twenty-five pages. And ofcourse… I’m currently assigned as composer to a small film project. All my working files were lost, so now I only have my memory to go from, and a closing deadline.

To quote Homer Simpson: This is everybody’s fault but mine.

SuperTux bug report

Playing SuperTux, I have so far found two bugs. I don’t know if they’re widely known, but anyway:

1. When you die (through touching an enemy / trap), the system first records your amount of lives left, and then checks if you have <0, and if you do it shows the game over-thingie and so forth. Bug: If you press escape while in the air after being killed (before the game over sign comes up) and choose Abort Level, you lose a life but the game over thingie never shows up and you never lose all your points. In other words, dying in this manner with your last life allows you to continue playing with -1 life. Next time, you get -2, etcetera.

2. I don’t quite know why this is, but still: If you choose to destroy an old save (pressing the delete button while in the Start Game mode), and then start a new game in one of the empty slots, you still have your old amount of lives and points from the last save. I don’t know why this is, but it doesn’t work if you quit the game in between deleting the save and beginning the new.

Supertux

I’ve recently realised that I am adicted to Supertux. Supertux is an open source Linux version of the classical game Super Mario, with a penguin instead of Mario.

The game can be downloaded for free and it works fine at not only Linux, but also Windows.