Drömmar på sistone
Har kommit ihåg många drömmar på sistone, vilket är ovanligt. 1. Terrororganisationen och Nikki Drömde att jag...
Problemet med nykterhetsorganisationer
Diverse nykterhets- och antidrogföreningar fortsätter av okänd anledning ha ett skrämmande stort stöd från...