Regeringen avskaffar muntliga avtal – förhoppningsvis

Ny krönika i Frihetssmedjan: Regeringen presenterar nu ett ”skriftlighetskrav” för telefonförsäljare, som kräver att kunden accepterar ett erbjudande skriftligt efter samtalet, istället för att bara slänga in ett ”ja” mitt i säljarens imponerande tungotal. Det sätter alltså större press för telefonförsäljares ärlighet och tydlighet, men begränsar också den muntliga avtalsrätten. Biträdande Läs mer