Dagens haiku #2
En bra lista är Den jag röstar på i dag Nummer Y01
Om motionerna i PPs medlemsmöte
Piratpartiets medlemsmöte pågår just nu på nätet, och jag brukar ta tillfället att vara väldigt aktiv i det. Nu...
Motion: Ta bort lagen om pliktexemplar
Här kommer en motion jag skickat in till Piratpartiets höstmöte 2013. Vi har i Sverige Lagen om pliktexemplar...