Partisekreterare
På Piratpartiets vårmöte i början av april kommer medlemmarna efter en stadgeändring för första gången välja...