Romarriket

Instuderingsuppgifter. Allt är skyddat av upphovsrättslagen, och att utge dig för att vara författaren till detta är ett brott som kan leda till domstol. 1. Hur fungerade systemet med Pater familias och Mater familias?Pater familias eller mater familias är mannen alternativt kvinnan som var överhuvudet i familjen, och var en Läs mer

Film Review: Inside Man

Tonight I finished my review of action film Inside Man which I wrote for english at school. An ingenious bank robbery. A hostal situation. The greatest success of the year. American film INSIDE MAN of 2006 describes a genial gang of bank robber’s robbery of Exchange Place 20 bank at Läs mer