p1
Jag upptäckte mig själv med att svara på en undersökning om sociala medier, och gav följande svar när jag bads...