Books of February 2012

These are the books read in February.

 • Andrew B. Kipnis: “Producing Guanxi: Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village” (1997)
  • Except for some excellent examples of real life guanxi production, sadly not all that enlightening as I hoped it would be. Then again the real life examples may well be enough to ask for.
 • Kathleen McMillan, Jonathan Weyers: “How to Write Dissertations and Projects” (2007) [in Swedish translation]
  • A good summary of the most important things to remember, especially the somewhat short sections on scientific research and scientific conduct.
 • Richard Dawkins: “The Greatest Show on Earth: the Evidence for Evolution” (2009)
  • If someone has to read just one book on science in a lifetime, this is the book to read. Dawkins goes back to the beginning and produces the plain evidence for evolutionary theory, including magnificent examples and combating many misunderstandings and critical questions. A great book to read both if you have no clue about evolution but are open minded to understand it, and if you – like me – find it interesting and want to learn a lot more, both about what we know and why we know it.

My RSS feeds


Having gone off from traditional newspapers and TV reports more and more in the last few years, I’m now getting almost all of my news from RSS feeds (what is RSS?), anything from private blogs such as mine, to larger science blogs, news outlets and organisations such as NASA, and – let’s face it – a bunch of other stuff just for fun. I decided to make this post to go through all English language feeds I follow. Count all these feeds as recommended. In no specific order.

 • xkcd: One of the best web series out there, with good nerd and science humour.
 • Morito Ergo Sum: A promising, up and coming doom metal band.
 • Richard Wiseman: A British psychologist, with lots of great visual illusions (like the one to the right), puzzles and interesting thoughts.
 • SMBC Comics: Funny, skeptical comics from the SMBC team, which I’ve linked to several times in the past.
 • To Posterity – and Beyond!: The blog of Cori Samuels, an audio book recorder I totally fell in love with after hearing her LibriVox rendition of William Morris’ ”The Wood Beyond the World” (which I reviewed here). Her blog is extremely slow on updates, but still of interest.
 • TorrentFreak: The best news source I’ve found concerning internet piracy and filesharing. Although extremely subjective (pro-piracy), they report a great deal on the recent news concerning police busts, laws, new technology, interviews and studies.
 • Wuffmorgenthaler: Another web series, of much lower quality than SMBC and xkcd, but still fun sometimes.
 • Dinosaur Comics: Yet another web series, much wordier than the other, but (most of the time) a lot of fun. Plus, it has dinosaurs.
 • Just Bento: Cool pictures of and recipes for Japanese box lunches (like the one to the right).
 • The Big Picture: With the tagline ”News stories in photographs”, this is a news source which sort of focuses on the tragic events (such as the Japanese nuclear incident last March), and has a lot of excellent, provocative pictures to go along with them.
 • WebUrbanist: Cool architecture. Sort of.
 • Anton Nordenfur: My own blog. Just to see if the RSS feed is working properly.
 • Ars Technica: The latest news in computer technology – computers, operative systems, smart phones, smart TV, tablets, et cetera.
 • Astro-photo.nl: The astronomy blog of André van der Hoeven, the dude who took the Moon picture that I wrote about yesterday. Lots of cool space photos.
 • Brainstorm Headquarters: The blog of Fredrik Bränström, rarely updated but excellent when it is.
 • Discover Blogs: This feed includes multiple blogs under Discover Magazine, including the awesome Phil Plait’s Bad Astronomy. A great way to keep up with science news from many different fields, some interesting and some less interesting.
 • Explore. Dream. Discover. (and bring a parrot): The rarely updated blog of the fantastic Kaylee, a skeptic parrot owner. Sometimes in Swedish, sometimes in English.
 • Hacking Chinese: A blog by Olle Linge on learning Chinese, which I’ve referenced a couple of times before.
 • LROC News: News released from the Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, which produced the Apollo 11 photo I wrote about a couple days ago.
 • NASA Breaking News: Constant updates about the work of the American Air and Space Administration.
 • Neurologica: The blog of Dr. Steven Novella, probably most famous as the host of the podcast The Skeptic’s Guide to the Universe, which I follow avidly since a year past or so. A practicing neuroscientist giving a ”daily fix of neuroscience, skepticism, and critical thinking”.
 • Olle Linge: The personal blog of Olle Linge behind Hacking Chinese. Sometimes in Swedish, sometimes in English.
 • Science-Based Medicine: A blog on scientific medicine, combating nonscientific medicine, basically. With editors and contributors like Steve Novella (who also runs Neurologica), Mark Krislip, David Gorsky and others.
 • Skepchick: The skeptic women organisation Skepchick’s blog, with multiple contributors headed by Rebecca Watson (also of the Skeptic’s Guide, by the way).
 • Universe Today: The best outlet for astronomy news, which is also the reason I’ve referenced them several times in the past. Headed by Fraser Cain of the podcast Astronomy Cast.
 • VODO: VODO is a great source for films and TV series released online under a Creative Commons license. The feed gives a constant update on new projects.
 • Pioneer One: The source for news about the VODO TV series Pioneer One.
 • Quantum Diaries: News updates on particle physics and quantum theory.
 • Astroblog: Astronomy news from Australian Ian Musgrave.
 • Tom’s Astronomy Blog: Astronomy news from… well, Tom.
 • Astronomy Blog: Another astronomy blog, this time British – okay, I consume a lot of astronomy news, so sue me. Following many different sources make evaluating and making sure not to miss anything much easier.
 • Quantum blog: The personal blog of Jev Kuznetsov, a physicist and Matlab programmer.
 • China Space News: News on the Chinese space programme, which is sadly rarely reported on on other astronomy news sources such as Universe Today, in spite of it being one of the most interesting programmes out there, definitely competing with NASA and the ESA.
 • Reuters’ Top News: A good feed for staying up to date with the most important headlines out there. I also have a separate feed for Reuters’ science news, but couldn’t find a link.

I also follow a bunch of Swedish language blogs, mostly on Swedish politics. Yay.

Grattis till WWW på tjugoårsdagen

Eftersom jag var på Pride vid tillfället så missade jag att gratta World Wide Web på sin tjugoårsdag i lördags (6 augusti), men som tur var skrev jag ju om detta i förhand (länk).

Den 6 augusti 1991 klockan 10:56 skrev Tim Berners-Lee, en fysiker på CERN, ett meddelande i en Internetgrupp, meddelandet som började allt, meddelandet som i mångt och mycket revolutionerade sättet vi ser på världen idag. Jag själv föddes ett år efter WWW:s skapande, och har växt upp i en tid mitt emellan allting, där jag fått chansen att se Internet växa från sina stapplande steg på det sena 1990-talet till den livsviktiga delen av vardagen som det är idag. Jag skulle inte kunna tänka mig en värld utan det, och jag vill inte heller.

Grattis!

Veckans djur: Fladdermus (Chiroptera)

Eftersom en fladdermus bestämt sig för att göra mitt sovrum till sin boning två nätter i rad (in genom fönstret, runt någon timme, sedan ut igen), är det han som blir veckans djur.

Efter intensivt sökande för att få veta om fladdermusen är ute efter att döda mig får jag fram att de aldrig anfaller människor, men ibland flyger nära oss på grund av deras dåliga syn, vilket gör att de för det mesta inte märker oss förrän de är precis intill. Risken finns att de biter eller river om vi tar tag i dem eller liknande, och om man blir biten ska man uppsöka läkare för att kontrollera att man inte fått rabies, men det händer sällan.

Fladdermöss kan misstas för fåglar när de flyger förbi, och flyger mycket likt fåglar, men är till skillnad från dem däggdjur, och deras flygevolution är helt fristående. Fladdermöss lever främst på insekter, och letar sig fram främst med hjälp av ekolod, men de är inte alls blinda som en vanlig myt säger (de flesta arterna ser dock mycket dåligt). Fladdermössen lever mellan 20 och 40 år, vilket är ganska länge för så små djur, men de föder också bara en unge om året.

Kort och gott är fladdermöss tuffa och läskiga.

Tidigare delar i serien:

 1. Violsnäcka (G. atlanticus), v. 27
 2. Kattbjörn (A. fulgens), v. 28
 3. Dugong (D. dugong), v. 29

De tio budorden som grund för etiken

Det är vid det här laget av många kristna som jag hört att Guds tio budord är fascinerande, just för att de kunde sammanfatta människans grundläggande etik så enkelt. Kort sagt: Bibeln är en fantastisk läsupplevelse med intressanta berättelser och mycket historik, men om det är etik du söker, så läser du fel bok.

De allra flesta kristna verkar dock inte inte ens kunna säga alla tio budord – 60 % av amerikaner kan inte säga hälften av dem.[1] Detta bör säga något i ett land där 76 % ser sig som kristna.[2] Nu senast togs budorden upp av Karl-Erik Lundin, ställföreträdande rektor för Sundsvalls kristna grundskola Oasen, som nu kritiseras av Skolinspektionen för att vara konfessionell.[3] Själv är jag emot religion i skolor över huvud taget – visst bör det studeras som ett samhällsfenomen, men utöver det ska barn inte behöva hantera en religion i skolan, utan detta ska i så fall ske i hemmet. Skolan bör alltid vara en intellektuell fristad där även exempelvis ett agnostiskt barn från en extremreligiös familj kan studera utan att behöva lida för sin religiösa tro eller icketro.

Det Oasen blivit kritiserad för är bland annat deras syn på abort – de ska bland annat ha propagerat mot abort i biologiundervisning, och sagt att ”många mammor mår fruktansvärt dåligt efter en abort” och att abort är ”ett liv som avbryts”.[3] Allt detta är sådant som kanske är sant, men som inte hör hemma i en skolmiljö, lika lite som det hör hemma att ha en lektion om hur mycket dåligt som Alliansen har fört in i Sverige.

Jag kan adressera de olika argumenten för att få ha religiösa skolor hela dagen, men det är inte poängen med detta. Skolan blev även kritiserad för sin hemsida, där skolans mål sammanfattas:

”En kristen skola har en medveten ideologisk hållning genom att den bygger på en övertygelse om att Gud finns, att människan är skapad till Guds avbild och att bibeln är Guds ord. Vi tror att bibeln är grundstenen i ett sant mänskligt och demokratiskt samhälle. Vi måste på nytt slå fast att det är tio Guds bud som är den etiska grunden i vårt land. Människors lika värde, strävan efter kunskap, frihet och ansvar – allt detta är fundament inom den kristna läran.”[4]

Det första som slår mig är kopplingen mellan ”strävan efter kunskap”, ”en övertygelse om att Gud finns” och ”bibeln är Guds ord” – det känns inte riktigt som om en fundamental övertygelse går ihop med strävan efter kunskap. Vidare har jag svårt att se relevansen av budorden för etiken, eftersom de bidrar betydligt mindre än mycket mer intressanta texter som Dawkins ”Illusionen om Gud” eller Hitchens ”Du store Gud?”.

De tio budorden förekommer på två platser i Bibeln, en aning skiljande från varandra men i stort sett desamma. Första gången är i 2 Mos. 20:1-17, och andra är i 5 Mos 5:6-21 (nedladdningsbar här). Av dessa budord är de tre första (sedda som den första stentavlan) enbart relevanta för människans förhållande med denna eventuella Gud – de har inte med etik att göra över huvud taget. Buden är att människan inte ska tro på andra gudar än Gud, att människan inte ska missbruka Guds namn, och att människan ska spendera en dag i veckan åt att hedra Gud istället för att göra någonting praktiskt.

Vidare bud är mycket väl etiska – de tar upp saker som mord, stöld, och äktenskapsbrott. De tar dock även upp mindre säkra etiska krav som att inte vara attraherad av andra kvinnor, vilket många skulle resonera trots allt är ganska mänskligt. Jag ser dock betydligt mer etik i att läsa Harry Potter än att läsa andra Moseboken, speciellt med tanke på vad som är resultatet av att inte följa andra budet:

”Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig”

Själv har jag otroligt svårt i att se hur denna långsynthet går ihop med den moderna etiken som formar Sverige, och det är inte den ”sanning” som jag vill att mina framtida barn ska lära sig i grundskolan. De ska lära sig vetenskap i skolan, och om de ska lära sig moral ur en bok ska det vara ”Antikrist” av Nietzsche.

PS. Jag mailar självklart till Oasen att jag bloggat om dem, och ser gärna respons från dem om jag missförstått någonting. DS.

Veckans djur: Glaucus atlanticus (violsnäcka)

Först ut i min nya bloggserie om häftiga, konstiga och läskiga djur är Glaucus atlanticus, även känd som violsnäcka. Violsnäckan är en häftig nakensnäcka (snäcka utan skal) som flyter omkring upp och ned vid ytan runtom i världshaven, inklusive Europa. De blir generellt bara 4-8 cm långa, men den största som hittats mättes till 40 cm (lite skillnad).

Dess blåvita ränder och de vinglika benen får den att se ut som (som jag noterar att många på Internet säger) en utomjording eller en Pokémon. Jag gissar på Pokémon.

Violsnäckorna lever bland annat på den giftiga blåsmaneten, vars gift den inte bara står ut med utan rentav sparar undan i processen, och använder själv för att döda sina offer. Eftersom den sparar upp på giftet under en period, är den slutliga attacken rentav värre än blåsmanetens.

BitTorrent fyller tio och WWW 20

Idag läser jag på TorrentFreak att det var exakt tio år sedan som Bram Cohen släppte programmet BiTorrent, och med det den allra först torrenttekniken. Tio år senare finns det knappt någon som använder Internet på daglig basis utan att ha hört talas om eller använt det. Cohen startade en revolution som märks av än idag.

Och det mest fascinerande är att första meddelandet om torrenttekniken ligger kvar på Yahoo.

My new app, BitTorrent, is now in working order, check it out here –

http://bitconjurer.org/BitTorrent/

-Bram Cohen

Tänk om det var likadant med Edison och glödlampan? Ett meddelande ligger kvar för alltid på Internet och visar de allra första reaktionerna.

World Wide Web, en stor del av Internet som vi känner till det idag, fyller samtidigt 20 år framåt augusti i år. Medan Internets historia är komplex och inte kan slås ned till en specifik uppfinnare eller ett genombrottsår (som mycket inom vetenskap), var det CERN-fysikern Tim Berners-Lee som började planera och skapa WWW under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Den 6 augusti, 1991, klockan 10:56, postade Berners-Lee ett meddelande på alt.hypertextgruppen som även den fortfarande ligger kvar. Meddelandet sammanfattade vad han ville åstadkomma med WWW, och han kunde väl aldrig ana hur det skulle se ut tjugo år senare, trots att han såg potentialen. Som han själv skrev: ”The WWW project was started to allow high energy physicists to share data, news, and documentation. We are very interested in spreading the web to other areas, and having gateway servers for other data.”

The WorldWideWeb (WWW) project aims to allow links to be made to any information anywhere. The address format includes an access method
(=namespace), and for most name spaces a hostname and some sort of path.

We have a prototype hypertext editor for the NeXT, and a browser for line mode terminals which runs on almost anything. These can access files either locally, NFS mounted, or via anonymous FTP. They can also go out using a simple protocol (HTTP) to a server which interprets some other data and returns equivalent hypertext files. For example, we have a server running on our mainframe (http://cernvm.cern.ch/FIND in WWW syntax) which makes all the CERN computer center documentation available. The HTTP protocol allows for a keyword search
on an index, which generates a list of matching documents as annother virtual hypertext document.

If you’re interested in using the code, mail me.  It’s very prototype, but available by anonymous FTP from info.cern.ch. It’s copyright CERN but free
distribution and use is not normally a problem.

The NeXTstep editor can also browse news. If you are using it to read this, then click on this: <http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html> to find out more about the project. We haven’t put the news access into the line mode
browser yet.

We also have code for a hypertext server. You can use this to make files available (like anonymous FTP but faster because it only uses one connection). You can also hack it to take a hypertext address and generate a virtual hypertext document from any other data you have – database, live data etc. It’s just a question of generating plain text or SGML (ugh! but standard) mark-up on the fly. The browsers then parse it on the fly.

The WWW project was started to allow high energy physicists to share data, news, and documentation. We are very interested in spreading the web to other areas, and having gateway servers for other data.  Collaborators welcome! I’ll post a short summary as a separate article.

Det är väl också passande att jag den sjätte augusti, på WWWs tjugonde födelsedag, är på Pride i Stockholm med Piratpartiet och förespråker Internets fantastiska möjligheter.

Ericsson talar ut om upphovsrätt och pirater

Allt fler respektabla entrepenörer börjar tala ut om IT-eran och vad den erbjuder oss – och viktigare, vad den skulle kunna erbjuda oss om inte så många krampaktigt ville hålla fast vid gamla principer.

Nu har Rene Summer på Ericsson gått ut med en artikel på ämnet – ”The single digital market: a vision for Europe” – där han diskuterar att fildelning i sig inte är problemet, utan det är en bieffekt av hur dåligt många upphovsrättsinnehavare skött IT-eran.

”Under current legislation, a single market for digital content remains elusive. The failure to adequately supply legal digital content is a growing problem – not only for consumers, but also for rights holders.”

”By clinging to outdated business methods such as windowing and territoriality, economic-rights holders are in fact creating the consumer behavior against which they so violently protest.”

Allt fler börjar inse att IT-eran inte är ett problem, det är en enorm möjlighet, både för konsumenter och för företag. Det handlar bara om att använda det rätt, och alla kan vinna. Att klamra sig fast vid metoder som att försöka skrämma bort kunderna från de nya möjligheterna, kommer bara att skjuta upp det oundvikliga – en stor kostnad för att anpassa sig. Vissa företag kommer att falla allvarligt, visst, men vid alla revolutioner kommer det att finnas offer.

Satsa inte på att inte falla, satsa på att vinna.

Nationalism och jag

Jag har tänkt väldigt mycket på nationalism. Jag har aldrig varit särskilt nationalistisk, trots att jag ändrat mig lite flera gånger. Jag har alltid haft svårt att se poängen. Jag har svårt att se på ett land som stående över de andra, och jag har svårt att hylla det över andra länder. Jag har svårt att se hur detta skiljer sig från ren rasism, rent och skärt ”vi är bättre än er”. Jag tror att nationalism i grunden är en rot till ondska.

Jag mår dåligt av någonting som att det var nationaldag igår. Jag tycker inte om tanken på att hälsa flaggan, och jag har slutat att göra det det senaste året eller så när vi haft exempelvis scoutträffar. Det handlar inte om att ogilla Sverige, för jag älskar Sverige, men jag vill inte se på Sverige som ett land över andra.

Den som känner mig vet dessutom hur otroligt mycket jag tycker om Norden. Det är ett område med fantastisk natur, med rik och fascinerande historia och kultur, och jag älskar den typnordiska personligheten i sitt lugn. Kanske helt enkelt för att jag själv stämmer in så bra på den, och att jag är van vid den, men faktum återstår – jag skulle inte vilja bo permanent på någon annan stans. Jag är dessutom glad över att vara svensk, eftersom Sverige enligt min uppfattning har en av de mer humana politiska inställningarna, med pascifism och socialism som grundideal. Jag ska inte heller hymla med att jag inte skulle stå ut att bo i ett mer religiöst land, och Sverige är ett av de mest sekulära länderna i världen.

Jag tror starkt på jorden som en enhet i denna globaliserade tidsålder. Vi är bara år ifrån att kolonisera rymden, och det är inte en omöjlighet att vi inom en framtid kommer att vara i kontakt med andra civilisationer. Är det inte dags att börja se jorden som en enhet, och sluta upp med den nationalistiska andan?

Min fråga återstår: varför är nationalism en bra sak? Jag känner redan till de rent evolutionärbiologiska argumenten för flockar, men i vår moderna tid är inte denna typ av socialdarwinism legitim. Jag ser gärna svar i kommentarerna.