Scanian is not a language

I just read in the news that Scanian (skånska) should be concidered an independent language. Scanian (a dialect of Swedish) is NOT a language – how could it be a language when it is written just like Swedish? It’s like calling American or British a language (and unfortunately some do).

Flattering I fall for

I usually don’t fall for flattering, especially not when it’s about my music or my writing. But today I was encountered by my Swedish teacher who personally wanted to thank me for my excellent latest short story I had sent in. I was given the highest possible grade (MVG+), and Läs mer

Samhällsekonomi, frågor / anteckningar

1. Vilka är produktionsfaktorerna? Arbetskraft. Överskott = arbetslöshet. Järn, malm, trä. Realkapital – Industri; maskiner. Humankapital: Kunskap. 2. Marknadsekonomin styrs av marknadskrafterna, förklara hur det fungerar. Vad är perfekt konkurrens? Utbud och efterfrågan. Utbud ofta > efterfrågan. Perfekt konkurrens: utbud = efterfrågor. 3. I en planekonomi finns det inga marknadskrafter Läs mer

Instuderingsfrågor: Upplysningen

Upplysning (sida 135 – 157 i Alla Tiders Historia A) 1. Vilka idéer präglade upplysningstiden? Att vetenskapen är otroligt viktig, och att det är en människas erfarenhet som spelar något roll och inte någonting medfött. Man menade att människans framtida möjligheter var oändliga. Tidigare hade man ansett att människans höjdpunkt Läs mer

Svensk symbolism

TRE KRONORDet är ytterst diskuterat varifrån Sveriges riksvapen kommer ifrån, men de är som tidigast använda i Magnus Ladulås sigill på 1200-talet. En av förklaringarna till symbolismen är de tre skandinaviska kungadömen Sverige, Norge och Danmark, från tiden då man ständigt försökte få fram en skandinavisk union. SVERIGES FLAGGAEnligt myten såg Läs mer

Naturkunskap: Instuderingsfrågor

Diverse frågor och svar angående naturkunskap.  Förklara begreppet ekologi.Ekologi är den vetenskap som beskriver samspelet mellan levande organismer och dess miljöer, till exempel hur de påverkas av överlevnadsfaktorer såsom näringstillgång, ljus, syre, naturliga fiender med mera. Kort sagt kan man säga att ekologi är vetenskapen om hur naturen fungerar utan Läs mer

9/11

September 11th is here again. I can’t think of the date without recalling the two events shedding blood upon it. The 911 bombings in the States in 2001, and the murder of Swedish foreign minister Anna Lindh in 2003. The latter might not seem like a big event, yet its fifth anniversary Läs mer