Ny rapport om fildelning och streaming i Sverige

Film- och TV-branschens Samarbetskommité, en branschorganisation som arbetar mot internet, har kommit ut med en ny rapport om hur pass svenskar använder sig av olaglig fildelning och streaming. Det är en spännande rapport eftersom det är en av rätt få som mäter både fildelning och streaming, och resultaten är rätt så intressanta.

Bland annat visar rapporten att så mycket som 61% av svenskar 16-29 år är öppna med att de fildelar eller streamar. Inte helt oväntat sjunker andelen ju högre i åldern man kommer, och det är fler män som är öppna med att de fildelar och streamar än kvinnor. Rapporten mäter också hur vanligt streaming är jämfört med fildelning, och kommer fram till att streaming (19%) är lite vanligare än fildelning (17%).

Rapportens skapare börjar visa sig när de börjar analysera hur stora ”förlorade inkomster” fildelningen och streamingen leder till. I princip följer de samma mönster som de alltid gör, där de förutsätter att alla som laddar ned på nätet lika gärna skulle ha betalat för det, vilket är ett ganska stort antagande.

Rappporten kollar också attityder till fildelning och streaming, och kommer fram till att 15% av befolkningen tycker det är rätt medan så mycket som 61% tycker det är fel. Bland de som fildelar eller streamar är motsvarande siffror 31% och 42%. Det intressantaste här är i min mening hur dåligt det hänger ihop med huruvida folk tror att fildelning och streaming skadar industrin. Bara hälften tror att fildelning och streaming leder till att färre filmer produceras, ändå är det så få som stödjer avkriminaliserad fildelning. Jag hade hoppats på att undersökningen skulle gå djupare och fråga vad det var som gjorde fildelning och streaming fel, men så djupt gick de tyvärr inte.

Det är förstås ett propagandeverktyg, men det är ändå intressant. Undersökningen finns att läsa här (och nej, jag har inte frågat om tillstånd att dela den).

1.5 % för Piratpartiet enligt SvD/Sifo

Screenshot 2014-02-13 21.33.01Jag skrev i förrgår om den första opinionsundersökningen inför EU-valet, och nu har nästa släppts, denna gång av SvD och Sifo. De två undersökningarna täcker nästan exakt samma period och är ungefär lika vetenskapliga, men i denna får vi en smula bättre resultat, 1.5 %. Det är alltså inte en ökning utan snarare brus i statistiken, men det är ju kul ändå.

Det som är ännu mer kul är två saker:

  1. Att SvD bryr sig om att förklara vår sänkning från förra valresultatet snarare än att, som övriga media gjort, se oss som en döende fluga. De tog upp just det jag pratade om i min artikel häromdagen, att valrörelsen inte börjat på allvar förrän nu, och att vi kommer öka ordentligt när vi börjar synas mer.
  2. Att SvD tog med härligt pedagogisk grafik där man kan jämföra hur vi låg till vid den här tiden 2009 med hur vi ligger till nu. I januari 2009 syntes vi inte ens i grafen. I februari 2014 har vi 1.5 %. Det ger faktiskt lite hopp.

Piratpartiet får 1.3 %, vad betyder det?

Idag kom då till sist den första mätningen inför EU-valet om drygt tre månader, och Piratpartiet svushar in på 1.3 %. Men vad betyder det?

Screenshot 2014-02-11 16.16.03De flesta medier som diskuterar det ser det som en stor förlust från de 7.1 % som vi fick i valet 2009, men det känns allt annat än realistiskt att jämföra siffrorna på det viset. Jag skulle snarare vilja säga att 1.3 % är över förväntningarna bra för den första opinionsmätningen, speciellt om vi jämför med hur vi såg ut vid den här tidpunkten 2009.

Vid undersökningen den 10 februari 2009 hade vi 0.3 %, och på bara några månader steg vi till att kulminera med 7.1 % vid valet i början av juni. Det betyder förstås inte att samma sak händer i år igen, men den här gången har vi dessutom flera starka fördelar vi saknade helt 2009 – Anna Troberg sammanfattar dem väldigt fint på sin blogg, men all in all har vi nu en enorm fördel i att vi har en mycket starkare aktivistbas, högre budget, är bättre förberedda, och blir direkt inbjudna i nästan samtliga debatter inför EU-valet.

Speciellt det senare är viktigt. Bara det faktum att vi nämns i nyheterna inför valet, och att vi bjuds in till debatterna (både mindre i skolor och större på bästa sändningstid) ger oss en fantastisk chans vi faktiskt aldrig tidigare haft. Jag märker ständigt att vårt stora problem inte är de som inte håller med oss, utan de som inte vet att vi finns. Varje gång vi är ute och kampanjar stöter vi på ett flertal som säger ”åh, finns ni fortfarande? Då får ni min röst!”

Det tåls också att känna till att att de som ställde upp i den här undersökningen inte fick höra några alternativ, utan det var 1.3 % som själva tog initiativet att säga vårt namn. Utöver det var det enorma mängder som var helt osäkra på vad de skulle välja – hur många av dem kommer att välja oss på valdagen när de ser en snygg valsedel med vårt partinamn?

Undersökning om fildelning och “traditionell” upptagning av film och TV – resultat

För en dryg vecka sedan, 17 mars, påbörjade jag en undersökning om fildelning av film och TV-program, och hur det påverkar lagligt inköp, fokuserat på köp av DVD:er, biobesök, TV-tittande och tittande på Internet-TV (ex. SVT Play). Idag, 25 mars, har jag avslutat undersökningen, och jag vill tacka alla 147 som deltagit. Jag vill också tacka alla som hjälpt till att sprida undersökningen genom länkning, Twitter och Facebook, samt nyhetssiten Fildelning.se som skrev om den. Jag blev glatt överraskad av allt mottagande.

Resultat

147 deltog i undersökningen. Av dessa tittade den absoluta majoriteten – 99 % – på en film eller TV flera gånger i månaden, och 89 % flera gånger i veckan. Observera att detta berör allt tittande, oavsett om det inkräktar på någon upphovsrätt eller ej.

1. "Hur ofta ser du på en film eller ett TV-program?"

Den del av detta som är TV-tittande är mycket låg, jämförelsevis. Endast 69 % tittar på TV flera gånger i månaden (andelen som tittar på film eller TV totalt lika mycket var 99 %), och endast 56 % tittar flera gånger i veckan.

2. "Hur ofta tittar du på TV?"

Fler (83 % mot 69 %) tittar på Internet-TV mer än en gång per månad än vanlig TV, men detta görs ändå mer sällan generellt – medan 56 % tittar på TV flera gånger i veckan tittar endast 49 % på Internet-TV lika ofta, och medan 38 % tittar på TV varje dag tittar endast 19 % på Internet-TV varje dag.

3. "Hur ofta tittar du på Internet-TV?"

Varannan skriver att de köper minst två filmer per år, och 14 % köper minst tio per år. Siffran att 48 % köper 1 per år ”eller färre” är dock svårtolkad, eftersom jag inte kan veta om alla dessa inte köper några filmer alls, eller om alla köper just en film. För rätt trovärdighetsmarginal bör detta tolkas med försiktighet.

4. "Hur många filmer köper du per året?"

Det är intressant att notera att fler går på bio oftare än köper film, och här besöker tre av fyra biografen minst två gånger om året, och 11 % besöker den minst tio gånger per år. Även här liksom i fråga 4 bör siffran för de som valt ”1 eller färre” tolkas med försiktighet.

5. "Hur ofta går du på bio?"

25 % av de som svarade enkäten ansåg sig aldrig ladda ned film eller TV-program, medan 24 % ansåg sig gör det flera gånger i veckan, och 10 % flera gånger per dag. Notera att definitionen av nedladdning är varierande från person till person – exempelvis är det rent tekniskt nedladdning att se en film på YouTube, och det kallas nedladdning även om det görs med tillåtelse. Undersökningen bevakar alltså inte bara olaglig nedladdning. Definitionen jag gav i enkäten var ”all nedladdning som inte är streaming (streaming är när du tittar på det i webbläsaren, exempelvis SVT Play), exempelvis nedladdning från The Pirate Bay eller liknande sidor”.

6. "Hur ofta laddar du ned film eller TV-program?"

Endast 31 % är rädd för att bli anklagade för fildelning, och endast 4 % är ”ganska” eller ”mycket rädda”, jämfört med 69 % som inte anser sig rädda alls. Denna fråga besvarades inte av de som på fråga 6 valde ”Aldrig” – de skickades direkt till fråga 9.

7. "Hur rädd är du för att Polisen ska anklaga dig för nedladdning?"

De som laddade ned film eller TV-program frågades vad som var de största skälen till att de gjorde detta, och kunde välja en eller flera alternativ. Fem färdiga alternativ fanns, samt alternativet ”Other” (som skulle ha varit ”annat”, men det blev fel i skapandet av enkäten).

Den absolut populäraste anledningen var att ”Det jag vill se finns inte att köpa eller se i mitt hemland”, som 74 % valde, följt av ”Det går snabbare att ladda ned än att köpa” (57 %),”Det kostar för mycket att köpa” (50 %), ”Jag föredrar formatet jag får när jag laddar ned” (47 %) och ”Jag vill inte stödja företagen bakom tillverkning av film och / eller TV” (21 %). Det förekommer med andra ord till viss del en bojkott av dessa företag, men den motsvarar bara var femte nedladdning.

Denna fråga besvarades inte av de som på fråga 6 valde ”Aldrig” – de skickades direkt till fråga 9.

8. "Vad är de största skälen till att du laddar ned film och / eller TV-program?"

65 % anser att det borde bli lagligt att fildela upphovsrättsskyddat material för privat bruk, jämfört med 21 % som inte anser det och 14 % som inte vet. Det bör noteras att 66 % av de som senare i enkäten säger att de tillhör ett parti kännetecknar sig med ett av de fildelarvänliga partierna – Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Piratpartiet, men andelen som kännetecknar sig med ett parti är 85 %. Det finns alltså ett rum med människor som antingen inte är politiska engagerade, eller är engagerade i ett av de partier som är emot fildelning men personligen är för det.

9. "Anser du att det borde bli lagligt att fildela upphovsrättsskyddat material för privat bruk?"

Följande sista två frågor lades till för att göra det lättare att märka en stor övervikt av en politisk riktning, vilket skulle visa hur pass undersökningsresultatet reflekterar den faktiska allmänhetens åsikter. De bör definitivt tas i beaktning vid analys av resultatet.

41 % säger sig inte vara engagerade i fildelningsfrågan politiskt, medan 38 % är det genom medlemskap och / eller aktivism inom ett politiskt parti. 16 % är engagerade på ”annat sätt” och 4 % är engagerade inom en lobbyorganisation eller intresseorganisation.

10. "Är du på något vis politiskt engagerad i fildelningsfrågan?"

Det var frivilligt att svara på om undersökningsobjektet hade ett ställningstagande i ett politiskt parti, och det påpekades också speciellt att detta ställningstagande var allmänt, och inte behövde vara relaterat till fildelningsfrågan. 85 % svarade att de hade något ställningstagande, och det bör noteras att övriga 15 % inte nödvändigtvis inte har ett ställningstagande, utan kan också ha låtit bli att svara för att undvika spårning av politiska åsikter (trots att ingen resultat sparats till en speciell IP-adress eller namn). De partier som togs med som alternativ var de tio partier som fick flest röster i riksdagsvalet 2010, och de placerades i den ordningen, med Socialdemokraterna först och Feministiskt initiativ sist.

De som svarat är av en stor övervikt (37 %) från Piratpartiet, antagligen eftersom det är det av de tio partierna som lägger störst vikt på fildelningsfrågan, och därför antagligen har flest engagerade medlemmar på området. De partier som minst antal svarade ifrån var Kristdemokraterna (0 %) och Folkpartiet (1 %), och de största förutom Piratpartiet var Vänsterpartiet (10 %), Socialdemokraterna och Moderaterna (bägge 9 %).

11. "Har du ett politiskt ställningstagande för ett speciellt parti?"

Metod

Jag spred undersökningen på flera olika sätt, alla fokuserade på Internet (läs mer om det under Felkällor). Det allra viktigaste instrumentet var Twitter, där jag flera gånger, nästan varje dag länkade till undersökningen och bad om retweets, samt inkludera hashtaggen #svpol (den allmänna hashtaggen för svensk politik), #fildelning och olika hashtaggar för de tio största svenska partierna. Jag annonserade också om undersökningen i min Facebookstatus, skickade ut e-mail till min kontaktlista, och skrev om det på min blogg.

Jag kommer att skapa en separat post med feedback på undersökningen. Jag har redan en hel del samlat. Om du har mer, hör av dig antingen via mail, Twitter eller kommentarsfältet nedan. Hör också gärna av dig om du har några frågor om undersökningen.

Delta i undersökning om fildelning och ”traditionell” upptagning av film och TV

Idag börjar jag min undersökning om fildelning av upphovsrättsskyddade filmer och TV-program, och hur det påverkar till vilken grad människor köper filmer, ser Internet-TV och går på bio.

Undersökningen görs på Internet genom denna adress och är enkät på 3-4 sidor, som totalt inte borde ta över fem minuter att fylla i. Allt är anonymt och ingen information om din IP-adress sparas av mig. Min förhoppning är att få så många som möjligt som gör undersökningen, så fyll i det idag! 🙂

Självklart kan detta inte ses som en otroligt säker undersökning och det är inte heller min mening. Jag är själv fläckad av mina åsikter, och de som fyller i den är förmodligen fler som är engagerade, och av min erfarenhet är de som är för friare fildelning mer högljudda än de som är emot, vilket skapar en tung bias i resultatet. Jag har dock försökt att inte vinkla några frågor, och jag har med en fråga om politisk tillhörighet och engagemang i frågan, för att se tydligare hur många exempelvis piratpartister som svarar.

Om undersökningen går som jag hoppas, med tillräckligt många som svarar, kommer resultat att publiceras här på bloggen.

Hjälp till att sprida undersökningen!

Jag uppmuntrar verkligen alla som vill att sprida undersökningen så mycket som möjligt. Skriv om den på Twitter eller Facebook (retweet- och like-knappar syns nedan), Flattra, skriv om den på bloggar och e-maila till vänner. Undersökningen är säkrare ju fler som ser den.

Ni kan också lägga in en liten banner på er blogg eller hemsida (som den som syns till höger på min). Skriv in följande HTML-text där ni vill ha den:

<center><a href=’https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFV0X0h1Y2JTWGdzbWg2bS1BTHQwY0E6MQ&ifq’><img src=’http://anton.nordenfur.se/wp-content/uploads/fildelning.png’ /></a></center>

edit 2011-03-18: Tack till fildelning.se för omnämning!

edit 2011-03-25: Undersökningen har avslutats. Tack till alla som deltagit.

edit 2011-03-26: Se resultatet här.