Kritiskt tänkande i skolan (motion till PP:s vårmöte)

Detta är en motion jag lämnat in till Piratpartiets vårmöte 2012. Dit och rösta och kommentera med dig.

Kritiskt tänkande, förmågan att utvärdera och förstå information, blir ständigt allt viktigare i den digitala informationseran. Information blir allt mindre auktoritär när alla kan kolla upp i stort sett vad som helst på internet. Nästan alla högstadieelever och uppåt bär idag ständigt med sig en smartphone med möjligheten att ta reda på precis all världens kunskap på ett par sekunder. Inom den nära framtiden kommer det att bli en självklarhet att alla åldrar, från småbarn till pensionärer, både har och nyttjar denna möjlighet.

Detta är bra, och det är någonting Piratpartiet aktivt förespråkar. Informationseran gör att vem som helst på sekunder kan skriva vad som helst och få det att spridas över hela världen, och det har hjälpt i allt från att sprida banala rykten till att utveckla allmänkunskap och fälla antidemokratiska regimer. Samtidigt finns nackdelarna med detta – för varje sida med välskriven korrekt information finns massor med sidor med utdaterad, lögnaktig, ensidig eller slarvigt skriven information. Det är viktigt för varje människa i informationseran att kunna utvärdera information för att inse om den är att lita på eller inte. Detta gäller i alla livets sfärer: i skrivandet av skoluppsatser; i kontorsarbeten; när du ska självdiagnosera möjligt farliga sjukdomssymptom. Att kunna kritiskt tänkande är idag en viktig egenskap för att överleva informationseran, och det kommer att bli ännu viktigare framöver.

De kunskaper som förväntas av en individ har förändrats, och kritiskt tänkande har blivit allt viktigare. I takt med detta bör således även skolväsendet ändras, eftersom poängen med skolväsendet är att förbereda barn och ungdomar inför vad som förväntas dem senare i livet. Lika mycket som vi idag belyser vikten av att kunna läsa och räkna, bör vi också belysa vikten av kritiskt tänkande. I Sveriges framtida skola ska vikten av kritiskt tänkande inte bara vara en mindre punkt i ett par kurser, som idag, utan det ska vara en ständig röd tråd genom alla kurser i alla skolår, samt vara en egen obligatorisk kurs genom högstadiet och gymnasiet.

Den exakta läroplanen för en kurs i kritiskt tänkande ska inte bestämmas med denna motion, utan hoppas bli ett resultat av framtida diskussioner inom och utanför partiet. I en kort sammanfattning skulle elever i en kurs arbeta med att utvärdera material från olika källor, och gå igenom de viktigaste varningsflaggorna för felaktig, utdaterad och ensidig information. Eleverna kan få exempel på webbsidor eller texter och utvärdera hur trovärdiga de är, och varför. Vidare bör elever undervisas i logik och logiska felslut i argumentation, vilket hjälper dem både i verkliga livet och i den akademiska sfären. Kursen kan även ta upp hur källcitering och liknande system fungerar, eftersom dessa förekommer igen i andra kurser och på högskolenivå. Allt detta underlättar både för elevernas personliga liv, deras skolliv, deras framtida arbetsliv, och eventuella vidare studier. Detta inte bara allmänbildar eleverna, utan förstärker Sveriges arbetskraft och akademiska trovärdighet. Det är både ett kortsiktigt och ett långsiktigt projekt som kan placera Sverige i fronten av informationseran.

Dessa idéer är inte nya. Bland andra PP:s partiledare Anna Troberg och UP:s ordförande Gustav Nipe har tidigare tagit upp hur kritiskt tänkande blir allt viktigare, och andra partier och organisationer har också diskuterat och förespråkat frågan.

Jag yrkar att…

  1. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
  2. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i gymnasieskolan.
  3. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.
  4. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom gymnasieskolans kurser samtliga år.

De intressantaste motionerna till Ung Pirats förbundskongress 2012

Nu har jag gått igenom samtliga motioner till Ung Pirats förbundskongress 2012, och jag slänger in mina två cent om de intressantaste motionerna. Kommentera gärna egna åsikter, vare sig de är med eller mot mig – anledningen till denna post är både att influera andra och att få höra kritik!

05. Medborgarskap till alla!

Motionen vill att PP ska ”driva att Sverige blir ett samhälle där man gör det lättare för personer på flykt att stanna i Sverige, samtidigt som man utreder hur snabbt gränserna kan öppnas helt så att det är öppet för alla att erhålla ett svenskt medborgskap”, någonting jag länge varit en proponent av. Tyvärr tror jag att denna motion får svårt att passera. Den stora fördelen med den är att den är vag nog att inte kunna göra någon större skillnad, men den är ändå tydlig nog för att bestämma vad vi ska diskutera framöver.

06. En progressiv rymdpolitik

Jag skrev mer om detta igår, och håller fast vid att det är en av de intressantaste frågorna för mig. I grunden söker motionen att utöka EU:s koncentration av pengar och ansträngning på sitt rymdprojekt, någonting som i min mening är en av de allra viktigaste forskningsområden de närmsta århundraden. Jag ska inte gå in för mycket på det här eftersom jag redan diskuterat det, men jag håller fast vid att det är ett bra förslag.

14. Regelbundna kuratorkallelser i grundskolan

Motionären ger exemplet på hur Sveriges fantastiska tandvård är ett resultat av regelbundna kollar från ung ålder, vilket var unikt när det genomfördes. Tänk om vi införde ett liknande system vad gäller barn och besök hos kurator? Då kan vi mycket lättare upptäcka och motverka problem som depression, anorexia, och andra problem som idag allt för ofta upptäcks för sent. Samtidigt skulle detta hjälpa att ta bort den stigma som finns kring psykologisk ohälsa, men som inte finns inom bland annat tandvård.

19. Informationsneutral narkotikaproblematik

Denna motion vill att PP tillkännager och arbetar emot problematiken bakom den nolltolerans mot narkotika som idag färgas Sverige. Medan jag är emot nolltoleranssystemet (och för en liberalare drogpolitik) håller jag fast vid min tidigare slutsats, att detta inte är någonting som PP ska ge sig in på – dels för att det inte skulle vara strategiskt, och dels för att vi har viktigare saker att arbeta för. Medan motionären är tydlig med att detta inte skulle betyda att PP vill legalisera narkotika, är det onekligen så det kommer att tolkas. Detta är ett problem som kan lösas utan PP:s inblandning.

25. Staten skyldig att följa folkomröstningar

Jag har hört prat om detta förut, och det är kul att höra att det kommer en motion om det nu. Motionären vill som rubriken säger att staten ska bli skyldig att följa genomförda folkomröstningar, samt ett par extra detaljer. Jag är för motionen, förutom att den är en aning oklar. Jag tycker om något att staten ska tvingas avgöra i förväg om de tänker följa en omröstning eller om den bara ska vara en rådgivning, och sedan tvingas de göra vad de bestämde från början. Jag kan se poängen med folkomröstningar för det rådgivande syftet, och tycker inte att dessa ska behöva utraderas helt – det viktiga är att det är klart för folket till att börja med.

26. Motion om bostadspolitik

Motionen vill att PP ger sig in i att skapa en bostadspolitik, främst för att förhindra de stora bostadsköerna för studenterna just nu. Jag vet själv det jobbiga problemet – min plan var att flytta hemifrån när jag började studera i augusti, och hittills har jag inte kunnat få tag på någonting – men jag är osäker på om politiskt tryck är lösningen. Liberalen inom mig anser att bostadsbygge ska komma av en kapitalistisk vinning från företagens sida, inte ett politiskt tryck som bara kostar pengar. Jag är dock osäker.

Piratpartiet going where no man has gone before – motion U06: en progressiv rymdpolitik

Ung Pirats årliga förbundskongress kommer i mars, och till den har nu en serie motioner börjat komma in, och alla kan läsas på Ung Pirats forum (för både medlemmar och icke medlemmar). En av de mest intressanta är någonting jag länge velat dra in i piratpolitiken, men som jag aldrig tagit mig tiden att skriva ihop ett ordentligt förslag för. Nu har Isak Gerson tagit på sig att föreslå en progressiv rymdpolitik för Piratpartiet.

Grundpoängen med motionen är att Ung Pirat ska föreslå för Piratpartiet att denne ska engagera sig inom EU för att utöka EU:s rymdpolitik och budgeten denna får (som liksom amerikanska NASA:s budget i nuläget är alldeles för liten). Bland de mer konkreta förslagen som finns (utöver att helt enkelt utöka rymdforskningen) föreslår Gerson forskning om långdistanstransporter i rymden och en självförsörjande månbas. Samtidigt tar han genast upp den typiska kritiken jag ofta hör – att vinsterna för oss på jorden är alldeles för små – och han tar upp ett flertal exempel på tekniker för vilka rymdforskningen är vital:

”Rymden och dess infrastruktur är enormt viktig i forskning och utveckling kring bland annat ekologi, grön teknik, kommunikationsinfrastruktur (särskilt internet), meteorologi, geografi och många andra områden. Vi kan inte försumma det viktiga arbetet som ger oss mer och mer kunskap och teknik.”

Gerson lägger också stor fokus på en demokratiserad och öppen process, där alla universitet och forskningsanstalter ska kunna ta del av den data som produceras med hjälp av EU-stöd, än mer så än de kan idag. En av hans åtta yrkanden är helt fokuserad på att rymdbosättning ska bli en möjlighet för alla, oavsett etnisk tillhörighet eller förmögenhet, och hans motion har ett ständigt fokus på att rymden inte får bli någonting av privat ägande, utan ska tillhöra hela världen. Att Gerson sedan säger att ”vi är alla rymdmedborgare” är vidare skrämmande likt Carl Sagans berömda citat att ”we are citizens of the Universe”.

Gersons förslag om sponsringen av en utökning av rymdprogrammet är EU:s jordbrukssubventioner, vilka enligt hans motion redan kritiseras från många håll och därför ganska lätt kan avskaffas eller tappa sponsring. Jag är inte tillräckligt insatt i detta för att säga min åsikt, men oavsett vad är detta ett mindre problem – EU sponsrar just nu en stor hög med projekt som kan lämna ifrån sig sin kaka av budgeten till en framtida, mer progressiv rymdpolitik.

I korta drag ger jag medhåll i alla yrkanden, utöver möjligtvis U06-Y08 (om finansieringen). Jag får läsa på mer om det först.

Läs motionen själv, och läs bakgrunden på Gersons blogg.


På tal om detta: detta blir den första posten i den nya kategorin ”vetenskapspolitik”, som jag hoppas använda mer i framtiden. Jag tror på att PP:s väljarbas och dess högre höns alla är beredda för en vidare utveckling i vetenskap, som det enda svenska partiet just nu som står 100 % för vetenskap och forskning.

Det rör sig i piraternas vatten

De senaste veckorna har det börjat talas upp ordentligt om antipiratlagarna, både i Sverige och internationellt. Världens största internetdemonstration hölls 18 januari, där bland annat Wikipedia, Google och tusentals andra stod emot upphovsrättslobbyisterna, samtidigt som flera framstående kulturskapare ställde sig på piraternas sida. Lobbyistgruppen MPAA talade ut och bad USA:s kongress att få demonstranterna att sluta. På hemmaplan lanserades i januari Brottskod 5101, en webbsida av Ung Pirat där man kan få information om fildelningens status i lagen samt följa pågående fall. Högsta domstolen avslog Pirate Bay-grundarnas bön om en ny rättegång och de döms således till fängelse och 46 miljoner i böter. Både Pirate Bay och deras fans höjde snart rösterna. Samtidigt har torrentsajten en ny (temporär) logga och taglinen ”the galaxy’s most resilient BitTorrent site”.

Det rör sig i piratrörelsen. Vattnen börjar skumma oroligt, en storm annalkar i horisonten och piratskeppen lastas med förnödigheter. Svarta segel och Jolly Roger-flaggor höjs och mörker ut solen. Henrik Pontén kliar sig nervöst i hårbotten.

Flera demonstrationer ska anordnas i helgen i protest mot de nya och de gamla piratlagarna. Den största blir förstås i Stockholm, där bland andra Piratpartiets ordförande Anna Troberg och EU-parlamentariker Christian Engström ska tala. Enligt Facebook deltar nästan 9 000, och trots att det förstås är överdrivet är det ett tecken på en stor sammanslutning. För den som känner sig oinspirerad har en urbra Charlie Chaplinig promovideo släppts på YouTube (se nedan). För den som har långt från Stockholm anordnas demonstrationer även i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Umeå, Kalmar, Sundsvall, Värmland och Borlänge.

För den som inte känner sig tillräckligt insatt i debatten finns utmärkta länkar på Stockholmsdemonstrationssidan.

Brottskod 5101 och rapport om fildelarjaktsåret 2011

Ung Pirat har under januari månad varit mycket produktiva. För några dagar sedan lanserades webbsidan Brottskod 5101, som sammanfattar hur fildelningsjakten i Sverige pågått hittills och hur den går just nu. Sidan tar bland annat upp gamla och pågående fall, kommande rättegångar, vad de olika partierna tycker, hur privatpersoner kan skydda sig från att åka fast, och vad man borde göra om man blir anklagad (inklusive hur processen går till). Det är en utmärkt sida som länge behövts, och den är späckfull med bra information.

Vidare har UP genom Brottskod 5101 skrivit ihop och släppt en tiosidig rapport om fildelarjaktsåret 2011. Rapporten sammanfattar fallen som gått, vad UP har gjort, och spekulerar även en aning. Författarna (som är anonyma?) diskuterar bland annat att alla som fällts i domstol erkänt brott, medan alla som fått förundersökningen nedlagt har nekat till brott i polisförhör. Det är fullt möjligt att åklagarna helt enkelt inte tycker det är värt att gå vidare med de som nekar, utan istället satsar på de som erkänner. Rapporten tar även upp de senaste studierna om hur vanligt fildelning är, och berättar hur man kan få tag i inspelningar från rättegångar.

Läs mer hos Gustav Nipe, Magnihasa och Victoria Westberg.

Om min kritik mot Det Missionerande Kopimistsamfundet

Jag är glad att Det Missionerande Kopimistsamfundet accepterats som ett samfund av staten, av den enkla anledningen att alla religioner borde ha samma rätt att klassas som samfund. Jag har dock tidigare uttryck skepsis mot kopimismen, som jag tror tillsammans med mina tidigare inlägg om min ateism (12) förklarar varför jag inte stödjer samfundet trots att jag vill att de troende ska ha rätt att tro som de gör (jämför med det överanvända Voltairecitatet ”jag stödjer inte din åsikt, men skulle dö för din rätt att uttrycka den”).

Jag blev desto mer kritisk mot DMK igår kväll när Isak Gerson och Gustav Nipe konfirmerade att DMK använder Ung Pirats postlåda. Medan DMK har all rätt att existera, och de troende har all rätt att tro, vill jag dra en mycket skarp gräns innan den entrar in på Ung Pirats och Piratpartiets område. Jag återpublicerar här min vädjan till Gustav Nipe att separera hans politiska och religiösa framfart.

Jag har ingenting emot projektet av sig självt (jag stödjer det inte eftersom jag inte delar vissa aspekter av det, men du och andra får gärna göra så). Det jag har någonting emot är hur löst integrerat det är med UP och PP. Jag kan inte protestera om medlemmar – eller ens högt uppsatta medlemmar eller styrelsemedlemmar – har sidointressen som religion eller andra politiska ideologier. Jag själv har ju intressen som långt ifrån alla medlemmar delar.

Problemet kommer när DMK blir en del av UP eller PP, utan att det fått ett stöd av förbundet eller partiet i förväg. Till exempel användandet av UP:s postlåda är för mig en ganska allvarlig gränsöverskridning. Det detta innebär är att mitt stöd för UP – finansiellt och ideologiskt – går indirekt till ett religiöst samfund som jag inte vill stödja. Det det innebär som är än allvarligare är att vi ser dåliga ut för omvärlden. För vissa spelar en sån här sak ingen roll alls, men det finns en stor grupp av potentiella medlemmar (och för den delen nuvarande medlemmar som vi vill behålla) som skulle kunna dras undan från deltagande i UP och PP på grund av DMK. Jag har redan börjat höra många säga att PP nu gått över helt och blivit en samling fanatiska anarkister, som nu dessutom tagit till att bokstavligt talat dyrka fildelning. Vi har kämpat i sex år med att dras ifrån stämpeln som en fanatisk minoritetsgrupp, och DMK hjälper nu till att dra ner oss tillbaka i hålan igen.

Som sagt, du och Isak (och vilken medlem som helst) får göra i stort sett vad den vill på fritiden. Jag är glad för er skull att det gått så bra för er, och jag är för den delen glad att ni blev godkända av staten (för trots att jag inte gillar religion till att börja med så är religionsfrihet en grundläggande rättighet som alla religioner förtjänar). Men om ni bryr er om PP:s och UP:s framtid, var försiktiga med att separera på piratpolitiken och samfundet. Upphör så snart som ni kan med att använda UP-resurser som postlådan. Och sprid det inte som en del av UP/PP, sprid det som någonting helt nytt som hade sitt ursprung i samma ideologi som UP/PP.

Demonstrera med Piratpartiet 1 maj i Linköping

1 maj (imorgon) anordnar Piratpartiet en demonstration i centrala Linköping. 13:00 samlas vi vid statyn på Stora torget. Ung Pirats ordförande Gustav Nipe kommer dit och håller tal för folket. Efteråt anordnar vi en grillkväll som alla är välkomna med på.

TPB-domen är ett slag i luften

I fredags dömdes ledarna bakom fildelningssiten The Pirate Bay till mellan fyra och tio månaders fängelse samt 46 miljoner i skadestånd. Men vad dömdes de för? Ingen verkar vara helt hundra på det. Ingen olaglig musik eller film sprids via Pirate Bay, utan allt skickas från en användare till en annan, och The Pirate Bay är bara en sökmotor – precis som exempelvis Google – och ingenting med denna tekniken är det minsta olaglig.

Det här har från dag ett varit en rättegång som utgått ifrån uråldriga tankar och fullständigt struntat i att allt visar på att fildelning gynnar, inte förstör artisters inkomster. Motståndarna har struntat i att så mycket som två miljoner svenskar fildelar dagligen, och har struntat i att själva försöka anpassa sig innan det är för sent. Vi har sett det gång på gång – när biblioteken kom var det bokförsäljningens död, när köpfilmen kom var det biografens död. Nu kommer fildelningen och då är det förstås skivbolagens död.

Men vad betyder domen då? Ingenting, rent ut sagt. Det här är ett slag i luften, för för varje Pirate Bay som fälls kommer hundratals nya. Pirate Bay finns fortfarande uppe, liksom tusentals andra fildelningssidor. Piraterna kommer alltid stå upp och fortsätta kämpa, hur många gånger de än försöker slå ner oss. Piratpartiet fortsätter att kämpa för en rättvis värld som ser framåt, inte bakåt.

Och jag fortsätter att ladda ned, lyssna på Spotify och köpa CD-skivor.

//Anton Nordenfur, ordförande i Ung Pirat Linköping

Varför Piratpartiet behövs

Allt för ofta hör jag som piratpartist att vi står för vettiga saker men vi inte har ett nog brett synsätt. Att vi är ett enfrågeparti, att en röst för oss skulle vara en röst i havet, för oavsett våra åsikter kommer vi aldrig att ändra världen. Men vi är inte ett enfrågeparti – vi är ett fokusparti.

Många kallar Piratpartiet är en bunt slynglar som bara vill ha gratis musik. Men denna debatt handlar inte om illegal nedladdning – problemet som startade vårt parti var att regerande politiker ansåg Internet vara ett laglöst land vi var tvungna att sätta upp nya regler för, och att det behövdes en reaktion. Vi tror att de som just nu tar hand om världen helt enkelt bara ser hur Internet kan hota ett totalitärt samhälle. Det Internet gör är att tillåta en realtidskommunikation som inte bara stödjer vänskap och relationer, spel, arbete och studier, utan dessutom tillåter en utökad politisk debatt och spridning av information såsom Muhammedbilderna i Jyllandsposten eller Wikileaks spridning av krigsresultat. Självklart är detta ett politiskt vapen världens ”härskare” söker kontroll över. Du behöver inte söka länge för att få veta hur många miljoner sidor som är blockerade i Kina.

Thomas Jefferson sade att när en myndighet växer minskar folkets frihet. Vi har vant oss vid frihet och demokrati; jag vet att jag kan vara emot vårt lands vanligaste religion, vår regering eller till och med grundläggande vetenskapliga åsikter. Aldrig skulle jag bli avrättad eller fängslad för mina åsikter. Ändå var det först nyligen som vi fick denna lyx, och i stora delar av världen är de inte där än. Ännu avrättas antikommunister i Kina, och homosexuella och ickeislamister i mellanöstern.

Ett samhälle där du inte får säga din åsikt känns avlägset, men det hotar alltid runt hörnet. Och övervakningskameror, datalagringsdirektiv och FRA-lagar bara stödjer en eventuell revolution.

När en myndighet växer minskar folkets frihet.

Tycker du inte vår myndighet börjar bli skrämmande stor?


Anton Nordenfur, Ordförande i Ung Pirat Linköping och röstande piratpartist 19 september

Detta inlägg var med i lokaltidningen Extra Östergötland för en vecka sedan.