Instuderingsfrågor: Upplysningen

Upplysning (sida 135 – 157 i Alla Tiders Historia A) 1. Vilka idéer präglade upplysningstiden? Att vetenskapen är otroligt viktig, och att det är en människas erfarenhet som spelar något roll och inte någonting medfött. Man menade att människans framtida möjligheter var oändliga. Tidigare hade man ansett att människans höjdpunkt Läs mer