Att tro på framtiden, att tro på teknik
Med modern teknik kommer nya utmaningar och nya chanser – goda såväl som onda. Ny medicin och förbättrade...