Det akademiska publiceringssystemet är trasigt
Michael P. Taylor på The Scientist skriver en läsvärd opinion piece om hur slösaktigt och ologiskt det nuvarande...