Grattis till Wikipedia på femtonårsdagen!
Wikipedia är en av de där sidorna som bara tas för givet av så enorma delar av befolkningen, en av de få sidor som...
Flattr Report, October 2012
What I flattrd throughout September, a total of 87 things. Flattr is a system of microdonations, where you give a...