För en dryg vecka sedan, 17 mars, påbörjade jag en undersökning om fildelning av film och TV-program, och hur det påverkar lagligt inköp, fokuserat på köp av DVD:er, biobesök, TV-tittande och tittande på Internet-TV (ex. SVT Play). Idag, 25 mars, har jag avslutat undersökningen, och jag vill tacka alla 147 som deltagit. Jag vill också tacka alla som hjälpt till att sprida undersökningen genom länkning, Twitter och Facebook, samt nyhetssiten Fildelning.se som skrev om den. Jag blev glatt överraskad av allt mottagande.

Resultat

147 deltog i undersökningen. Av dessa tittade den absoluta majoriteten – 99 % – på en film eller TV flera gånger i månaden, och 89 % flera gånger i veckan. Observera att detta berör allt tittande, oavsett om det inkräktar på någon upphovsrätt eller ej.

1. "Hur ofta ser du på en film eller ett TV-program?"

Den del av detta som är TV-tittande är mycket låg, jämförelsevis. Endast 69 % tittar på TV flera gånger i månaden (andelen som tittar på film eller TV totalt lika mycket var 99 %), och endast 56 % tittar flera gånger i veckan.

2. "Hur ofta tittar du på TV?"

Fler (83 % mot 69 %) tittar på Internet-TV mer än en gång per månad än vanlig TV, men detta görs ändå mer sällan generellt – medan 56 % tittar på TV flera gånger i veckan tittar endast 49 % på Internet-TV lika ofta, och medan 38 % tittar på TV varje dag tittar endast 19 % på Internet-TV varje dag.

3. "Hur ofta tittar du på Internet-TV?"

Varannan skriver att de köper minst två filmer per år, och 14 % köper minst tio per år. Siffran att 48 % köper 1 per år ”eller färre” är dock svårtolkad, eftersom jag inte kan veta om alla dessa inte köper några filmer alls, eller om alla köper just en film. För rätt trovärdighetsmarginal bör detta tolkas med försiktighet.

4. "Hur många filmer köper du per året?"

Det är intressant att notera att fler går på bio oftare än köper film, och här besöker tre av fyra biografen minst två gånger om året, och 11 % besöker den minst tio gånger per år. Även här liksom i fråga 4 bör siffran för de som valt ”1 eller färre” tolkas med försiktighet.

5. "Hur ofta går du på bio?"

25 % av de som svarade enkäten ansåg sig aldrig ladda ned film eller TV-program, medan 24 % ansåg sig gör det flera gånger i veckan, och 10 % flera gånger per dag. Notera att definitionen av nedladdning är varierande från person till person – exempelvis är det rent tekniskt nedladdning att se en film på YouTube, och det kallas nedladdning även om det görs med tillåtelse. Undersökningen bevakar alltså inte bara olaglig nedladdning. Definitionen jag gav i enkäten var ”all nedladdning som inte är streaming (streaming är när du tittar på det i webbläsaren, exempelvis SVT Play), exempelvis nedladdning från The Pirate Bay eller liknande sidor”.

6. "Hur ofta laddar du ned film eller TV-program?"

Endast 31 % är rädd för att bli anklagade för fildelning, och endast 4 % är ”ganska” eller ”mycket rädda”, jämfört med 69 % som inte anser sig rädda alls. Denna fråga besvarades inte av de som på fråga 6 valde ”Aldrig” – de skickades direkt till fråga 9.

7. "Hur rädd är du för att Polisen ska anklaga dig för nedladdning?"

De som laddade ned film eller TV-program frågades vad som var de största skälen till att de gjorde detta, och kunde välja en eller flera alternativ. Fem färdiga alternativ fanns, samt alternativet ”Other” (som skulle ha varit ”annat”, men det blev fel i skapandet av enkäten).

Den absolut populäraste anledningen var att ”Det jag vill se finns inte att köpa eller se i mitt hemland”, som 74 % valde, följt av ”Det går snabbare att ladda ned än att köpa” (57 %),”Det kostar för mycket att köpa” (50 %), ”Jag föredrar formatet jag får när jag laddar ned” (47 %) och ”Jag vill inte stödja företagen bakom tillverkning av film och / eller TV” (21 %). Det förekommer med andra ord till viss del en bojkott av dessa företag, men den motsvarar bara var femte nedladdning.

Denna fråga besvarades inte av de som på fråga 6 valde ”Aldrig” – de skickades direkt till fråga 9.

8. "Vad är de största skälen till att du laddar ned film och / eller TV-program?"

65 % anser att det borde bli lagligt att fildela upphovsrättsskyddat material för privat bruk, jämfört med 21 % som inte anser det och 14 % som inte vet. Det bör noteras att 66 % av de som senare i enkäten säger att de tillhör ett parti kännetecknar sig med ett av de fildelarvänliga partierna – Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Piratpartiet, men andelen som kännetecknar sig med ett parti är 85 %. Det finns alltså ett rum med människor som antingen inte är politiska engagerade, eller är engagerade i ett av de partier som är emot fildelning men personligen är för det.

9. "Anser du att det borde bli lagligt att fildela upphovsrättsskyddat material för privat bruk?"

Följande sista två frågor lades till för att göra det lättare att märka en stor övervikt av en politisk riktning, vilket skulle visa hur pass undersökningsresultatet reflekterar den faktiska allmänhetens åsikter. De bör definitivt tas i beaktning vid analys av resultatet.

41 % säger sig inte vara engagerade i fildelningsfrågan politiskt, medan 38 % är det genom medlemskap och / eller aktivism inom ett politiskt parti. 16 % är engagerade på ”annat sätt” och 4 % är engagerade inom en lobbyorganisation eller intresseorganisation.

10. "Är du på något vis politiskt engagerad i fildelningsfrågan?"

Det var frivilligt att svara på om undersökningsobjektet hade ett ställningstagande i ett politiskt parti, och det påpekades också speciellt att detta ställningstagande var allmänt, och inte behövde vara relaterat till fildelningsfrågan. 85 % svarade att de hade något ställningstagande, och det bör noteras att övriga 15 % inte nödvändigtvis inte har ett ställningstagande, utan kan också ha låtit bli att svara för att undvika spårning av politiska åsikter (trots att ingen resultat sparats till en speciell IP-adress eller namn). De partier som togs med som alternativ var de tio partier som fick flest röster i riksdagsvalet 2010, och de placerades i den ordningen, med Socialdemokraterna först och Feministiskt initiativ sist.

De som svarat är av en stor övervikt (37 %) från Piratpartiet, antagligen eftersom det är det av de tio partierna som lägger störst vikt på fildelningsfrågan, och därför antagligen har flest engagerade medlemmar på området. De partier som minst antal svarade ifrån var Kristdemokraterna (0 %) och Folkpartiet (1 %), och de största förutom Piratpartiet var Vänsterpartiet (10 %), Socialdemokraterna och Moderaterna (bägge 9 %).

11. "Har du ett politiskt ställningstagande för ett speciellt parti?"

Metod

Jag spred undersökningen på flera olika sätt, alla fokuserade på Internet (läs mer om det under Felkällor). Det allra viktigaste instrumentet var Twitter, där jag flera gånger, nästan varje dag länkade till undersökningen och bad om retweets, samt inkludera hashtaggen #svpol (den allmänna hashtaggen för svensk politik), #fildelning och olika hashtaggar för de tio största svenska partierna. Jag annonserade också om undersökningen i min Facebookstatus, skickade ut e-mail till min kontaktlista, och skrev om det på min blogg.

Jag kommer att skapa en separat post med feedback på undersökningen. Jag har redan en hel del samlat. Om du har mer, hör av dig antingen via mail, Twitter eller kommentarsfältet nedan. Hör också gärna av dig om du har några frågor om undersökningen.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

6 kommentarer på “Undersökning om fildelning och “traditionell” upptagning av film och TV – resultat”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *