Videoblog 1: Snow

…and the snow starts falling over Linköping.

Related posts:

Bookmark the permalink.
  • shit vilken punchline du fick till: snöö…. XD

  • Var ju tvungen att säga NÅGOT. 🙁