Elden som räddade London
För nästan 350 år sedan drabbades London av en massiv brand som förstörde stora delar av innerstaden. Trots sorgen...